U četvrtak 24. ožujka održana je 8. sjednica Odbora GDCK Labin na kojoj su, uz prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice, doneseni sljedeći zaključci:

  1. Prihvaćaju se financijska izvješća GDCK Labin za 2021. godinu i daju se Skupštini na usvajanje
  2. Prihvaća se Izvješće o radu GDCK Labin za 2021. godinu i daje se Skupštini na usvajanje
  3. Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
  4. Prima se na znanje popis aktivnih članova GDCK Labin u 2022. godini
  5. Elektronska sjednica Skupštine održat će se 25.-31.3. prema predloženom dnevnom redu
  6. Isključuju se članovi GDCK Labin zbog nepodmirenja članarine dulje od 2 godine
  7. Prima se na znanje izvješće o aktivnostima provedenim zbog Ukrajinske krize
  8. Prima se na znanje izvješće o dinamici provedbe odluke o najmu medicinskih pomagala
Share.

Comments are closed.