Zdravlje, prevencija i sigurnost

Opći cilj programa Zdravlja, prevencije i sigurnosti jest promicanje zdravlja i prevencija bolesti, kao i osvještavanje oblika ponašanja koji pridonose povećanju sigurnosti.

Pojedinačni ciljevi programa su:

  • educirati građanstvo o prevenciji pojedinih oboljenja i o doniranju organa
  • pružiti psihosocijalnu podršku bolesnicima u ustanovama i na kućnom liječenju,
  • razvijati program „Medicinsko pomagalo – pomoć obitelji“,
  • educirati mlade o problematici trgovanja ljudima,
  • educirati mlade o sigurnom i odgovornom ponašanju uz more,
  • naučiti djecu plivati i poboljšati plivačke vještine kod djece

Zdravstveno-preventivne aktivnosti programa spadaju o djelatnosti HCK propisane čl.10 Zakona o HCK, i sukladne su Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. (NN 127/23) te Strategiji zdravlja Istarske županije i JLS. Aktivnosti vezane uz prevenciju trgovanja ljudima također je propisana čl.10 Zakona o HCK te sukladna Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima, i pretežno se obavljaju u suradnji s MUP-om. Projekt „Sigurnost na vodi“ provodi se uz podršku Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja HCK-a, čiji je rad javna ovlast HCK-a.

Direktni korisnici programa su primarno osjetljive skupine stanovništva: osobe treće životne dobi, djeca, mladi, bolesne osobe i članovi njihove obitelji, turisti, šira lokalna zajednica, uz jak volonterski doprinos.