Služba traženja

Opći cilj programa Službe traženja (ST) je rješavanje osobnih traženja pojedinaca sukladno načelima MPCKCP, Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima te obvezama proisteklim iz Međunarodnog humanitarnog prava (MHP).

Pojedinačni ciljevi programa Službe traženja su:

  • zaprimati, voditi i zatvarati traženja i rješavati zahtjeve stranaka,
  • provesti postupke i zadaće u slučaju kriznih situacija,
  • edukacija,
  • organizirati podatke i opremu.

Program Službe traženja provodi se sukladno Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (KLASA: 230-03/23-11/10, URBROJ: 101-03-23-01), i spada u javnu ovlast.

Direktni korisnici Programa Službe traženja su osobe žrtve oružanih sukoba i izvanrednih okolnosti te članovi njihovih obitelji. Indirektni korisnici su Nacionalni ured Službe traženja, nadležna tijela i organizacije. U provedbi Programa koristi se i rad volontera.