Pozivamo sve naše članove na izbornu sjednicu Skupštine GDCK Labin, koja će se održati u utorak, 13. prosinca 2016. u 17,00 sati u prostorijama GDCK Labin.

Dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Poslovnik o radu Skupštine

3. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine:

· zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

· verifikacijsko povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)

· kandidacijsko povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)

· izborno povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)

5. Zapisnik sa radne sjednice Skupštine održane 19.02.2016.

6. Izbor:

· članova Odbora GDCK Labin – 9 osoba

· predsjednika i 2 dopredsjednika GDCK Labin (iz članova Odbora)

· članova Nadzornog odbora – 3 osobe

· zastupnika u Skupštinu DCK Istarske županije – 3 osobe (od toga 1 zastupnika u Odbor DCKIŽ)

· zastupnika u Skupštinu HCK – 1 osoba

7. Prijedlog kandidata za Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa

8. Izvješće o radu GDCK Labin za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2015.

9. Izvješće o financijskom poslovanju GDCK Labin za razdoblje 01.01.2013.-30.09.2016.

10. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu; donošenje odluke

11. Strateški plan GDCK Labin za razdoblje 2017.-2019. godine

12. Program rada GDCK Labin za 2017. godinu

13. Financijski plan GDCK Labin za 2017. godinu (Plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata, obrazloženje financijskog plana)

14. Iznos značajnih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosu na planirane; donošenje odluke

15. Dopušteni postotak preraspodjele sredstava na stavkama prihoda i rashoda planiranih financijskim planom; donošenje odluke

16. Podjela zahvalnica HCK volonterima koji su sudjelovali u pomaganju tijekom izbjegličke krize

 

Share.

Comments are closed.