Humanitarno-socijalni program

Sukladno čl. 14. i 15. Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15), Rješenjem Ureda družavne uprave u Istarskoj županiji klasa: UP/I-550-01/16-01/13, Urbroj: 2163-05-03-16-12 GDCK Labin odobreno je stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Sukladno čl. 26. st. 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14 i 56/15) te čl. 39. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15), Rješenjem Ministarstva zdravlja RH klasa: UP/I-541-02/16-05/5409, Urbroj: 534-07-2-1-4-1/6-16-2, GDCK Labin upisan je u Upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom.

Sukladno čl. 73. st. 4 Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) i čl. 13. st.4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15), Rješenjem Ministarstva poljoprivrede RH klasa: UP/I-310-26/16-01/19, Urbroj: 525-07/0216-16-2, GDCK Labin upisano je u Registar posrednika u doniranju hrane.

 

Opći cilj Humanitarno-socijalnog programa jest pomoć i podrška skupinama stanovništva u povećanom riziku od socijalne isključenosti te žrtvama prirodnih i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Pojedinačni ciljevi Humanitarno-socijalnog programa su:

· pomoći građanima u riziku od siromaštva i u siromaštvu te otežanim životnim uvjetima,

· pružiti psihosocijalnu podršku osjetljivim skupinama stanovništva,

· senzibilizirati lokalnu zajednicu i mlade za solidarnost i filantropiju.

Humanitarno-socijalni program provodi se sukladno načelima Pokreta, te u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći. Aktivnosti ovog programa spadaju pod čl.10 Zakona o HCK, dok je sudjelovanje u apelima sukladno javnim ovlastima HCK.

Direktni korisnici humanitarno-socijalnog programa su osjetljive skupine stanovništva i njihove obitelji, dok su indirektni korisnici ustanove i udruge sa istim/sličnim područjem rada, JLS te lokalna zajednica. Program se provodi i uz podršku i rad volontera i mladih.

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2019. godinu

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2018. godinu

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2017. godinu

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2016.godinu

Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (za 2016.)

Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (2017.)

VAŽNE INFORMACIJE GRAĐANIMA O DONIRANJU HRANE, ODJEĆE, OBUĆE I SL.

  • budući je svakodnevno trebamo, hranu primamo rado i svakodnevno. Molimo da donirane namirnice budu nekvarljive i u roku trajanja. Preporučujemo donacije: brašna, ulja, riže, palente, tjestenine,  konzervirane hrane (grah, grašak, mesni narezak, ribe i sl.), šećera, soli, instant juha, čaja, kave, keksa, pahuljica, i sl.
  • svakodnevno primamo i sredstva za osobnu higijenu te sredstva za čišćenje
  • rabljenu odjeću, obuću, posteljinu, torbe i igračke primamo utorkom od 8 do 16 sati. Kako katkad zbog prirode posla nismo utorkom uvijek u uredu ili skladištu, slobodno nas nazovite. Molimo da donirana roba bude čista, neoštećena, bez trajnih mrlja, sezonska i odmah upotrebljiva. Najčešće nam nedostaju muška odjeća i obuća, trenirke (za oba spola), odjeća jako velikih brojeva. Odjeća se dijeli našim korisnicima, od kojih dio njih tu odjeću ima potrebu odijenuti odmah, ili nemaju uvjeta da je operu, pa molimo za razumijevanje po pitanju prohtjeva kakva odjeća treba biti. Sva odjeća koju ne uzmu naši korisnici, nije upotrebljiva ili nije sezonska, zbrinjava se putem socijalne zadruge “Humana Nova”. No do isporuke, problem je skladištenje, stoga molimo donatore da nas ne percipiraju kao deponij.
  • namještaj i tehničke uređaje primamo ukoliko za iste imamo upit sa strane korisnika