Rad s mladima i volonterima

Opći cilj programa Rad s mladima i volonterima je promicanje načela Pokreta i humanih vrednota u lokalnoj zajednici, njegovanje i vrednovanje volonterskog rada, solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promicanje poštovanja ljudskog bića i života, razvoj samopoštovanja, životnih vještina i svijesti o aktivnoj ulozi u lokalnoj zajednici.

Pojedinačni ciljevi programa Rada s mladima i volonterima su:

· pridonijeti humanističkom odgoju djece i mladih

· motivirati djecu za volontiranje

· jačati i unaprjeđivati rad s volonterima

Jedan od osnovnih ciljeva HCK-a je promicanje volonterstva, a u Crvenom križu volontiranje je regulirano Zakonom o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) te Pravilnikom o volontiranju u HCK. sukladan je čl.10 Zakona o HCK, i integriran je i u ostale programe GDCK Labin, a provodi se sukladno potrebama obrazovnih ustanova.

Direktni korisnici su djeca i mladi Labinštine, te lokalna zajednica. Programu uvelike pridonosi rad volontera.

Poveznica na bitne informacije o volontiranju u GDCK Labin