Medicinsko pomagalo – pomoć obitelji

Naš program”Medicinsko pomagalo – pomoć obitelji” započeli smo 2006. godine, kao odgovor na potrebe naših sugrađana da im se pomogne oko njege starijeg ili nemoćnog člana obitelji. Program je do sada koristilo i koristi 566 osoba.

Na dan 31.12.2017., program koristi 128 korisnika iz čitave Labinštine, a u posudbi je 30 električnih bolničkih kreveta, 14 mehaničkih, 33 invalidskih kolica, 8 toaletnih kolica, 15 toaletnih stolaca, 12 antidekubitalnih madraca, 22 hodalice, 9 rolatora, 5 samostojećih trapeza, 3 stolića za hranjenje, te 25 ostalih pomagala (štake, povišenja za wc i sl.). Najveća je potražnja za bolničkim krevetima, i najčešća je situacija da se kreiraju i liste čekanja  na kojima pomagalo čeka 5-10 korisnika.

Riječ je o programu kojim besplatno posuđujemo medicinska pomagala (bolničke krevete, invalidska kolica, toalet stolce, antidekubitalne madrace, hodalice i sl.), osobama koje se nalaze u kućnoj njezi, a na pomagalo koje im je potrebno ne ostvaruju pravo, čekaju ostvarenje prava ili to pravo prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ne postoji. Provodi se uz veliku volontersku pomoć 3-4 volontera koji na prijevoz i montažu bolničkih kreveta godišnje ulože 120 sati.

Program je do sada financiran iz financijskih i materijalnih donacija poduzeća, udruga, ustanova i građana, te vlastitih sredstava, a od najvećih donatora izdvajamo Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, LIDL Hrvatska d.o.o. k.d., Hrvatski Crveni križ, HEP d.d. Zagreb, TE Plomin d.o.o., Grad Labin, MK Templars Labin i POU Pula.

Program je sufinanciran je i iz Proračuna Istarske županije.

Putem javnog poziva za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, Istarska je županija u 2014.g. program sufinancirala sa 20.000,00 kn.

U 2015. godini, program je podržan od strane Zaklade Adris d.d. (15.000,00 kn), Rockwool Adriatic d.o.o. (2.000,00 kn) te građanske inicijative Ulika Labin (kupljen bolnički krevet).

Letak “Medicinsko pomagalo-pomoć obitelji”

9c4cb32fa2