Dobrovoljno davanje krvi

Opći cilj programa Dobrovoljnog davanja krvi (DDK) je promicanje DDK te organiziranje i provođenje akcija DDK, radi zadovoljenja potreba zdravstva Republike Hrvatske za krvi i krvnim pripravcima.

Pojedinačni ciljevi programa DDK su:

· promicati i njegovati DDK,

· organizirati i provoditi akcije DDK,

· vrednovati DDK.

Program DDK provodi se kao javna ovlast temeljem Zakona o HCK, i sukladno Zakonu o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/2006 i 124/2011) te pripadajućim pravilnicima, na načelima dobrovoljnosti, besplatnosti, anonimnosti i solidarnosti.

Korisnici programa DDK su darivatelji krvi, HCK, DCKIŽ, transfuziološke službe te poduzeća s kojima se ostvaruje suradnja u realizaciji akcija i prava darivatelja krvi. Direktni korisnici su osobe kojima darovana krv pomaže u liječenju, putem HZZO-a.

Plan akcija DDK za 2019.g. možete naći na sljedećoj poveznici.