Pozivamo naše članove na 2. redovnu sjednicu Skupštine GDCK Labin koja će se održati u utorak, 12. prosinca 2017. u prostorijama GDCK Labin s početkom u 18,00 sati.

Dnevni red je sljedeći:

1. Izbor radnog predsjedništva i radnih tijela Skupštine:

· troje članova Radnog predsjedništva (predsjednik i dva člana)

· zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

· verifikacijsko povjerenstvo (predsjednik i dva člana)

2. Poslovnik o radu Skupštine

3. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine održane 28.02.2017.

4. Izvršenje Programa rada GDCK Labin za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

5. Financijsko izvješće GDCK Labin za razdoblje siječanj-studeni 2017. godine

6. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

7. Program rada GDCK Labin za 2018. godinu

8. Financijski plan GDCK Labin za 2018. godinu (Plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata, obrazloženje financijskog plana)

9. Razrješenje i izbor člana Skupštine i Odbora DCK Istarske županije

10. Imenovanje članova Kriznog stožera GDCK Labin

11. Razno

Share.

Comments are closed.