U utorak 02.09. sve Holcimove lokacije u Europi obilježile su OneEurope Dan zdravlja i sigurnosti na temu sigurnosti u prometu.

Tom prigodom u Koromačnu i Šumberu ekipa GDCK Labin je na tu temu održala predavanje iz osnova prve pomoći sa posebnim naglaskom na neodgodive postupke prve pomoći i sigurnog pristupa ozljeđenima.

Djelatnici Holcima imali su priliku aktivno sudjelovati u praktičnim vježbama sa realističnim prikazima ozljeda i kao glumci i kao spasioci te na taj način obnoviti postojeća i usvojiti nova znanja.

Na obostrano zadovoljstvo možemo istaknuti  uspješnost ove edukacije u razvijanju svijesti  o važnosti prve pomoći kao prvog koraka u spašavanju života i smanjenju posljedica ozljeđivanja.

Dobro poznavanje prve pomoći, te broj osoba koji znaju  postupke prve pomoći i koji su spremni  svoja znanja pravovremeno primijeniti važan je preduvjet sigurnosti

Share.

Comments are closed.