Jučer je u našim prostorijama održana izborna sjednica Skupštine GDCK Labin. Sukladno čl. 26. Statuta GDCK Labin, u tijela GDCK Labin odbarani su:

 • za članove Odbora GDCK Labin: Moreno Milevoj, Đurđica Martinčić, Vesna Sagaj, Mladenka Licul, Biserka Mendiković, Sanja Faraguna, Dean Nestorović, Nadia Mauro Škopac i Iva Rukavina
 • za predsjednika GDCK Labin Moreno Milevoj
 • za dopredsjednice GDCK Labin Đurđica Martinčić i Vesna Sagaj
 • za članove Nadzornog odbora Marija Borčić (predsjednica NO), Barbara Skopljak i Mirta Licul
 • za zastupnike u Skupštinu DCK IŽ Sandra Stipanov, Vesna Sagaj i Dean Nestorović
 • za člana Odbora DCKIŽ Sandra Stipanov
 • za zastupnika u Skupštinu HCK Moreno Milevoj

Na Skupštini su doneseni i sljedeći zaključci:

 • prihvaćen je prijedlog kandidata za GO HCK
 • prihvaćen je rebalans financijskog plana za 2016. godinu
 • prihvaćen je Strateški plan GDCK Labin za razdoblje 2017.-2019. godine
 • prihvaćen je Program rada GDCK Labin za 2017. godinu
 • prihvaćen je Financijski plan GDCK Labin za 2017. godinu
 • donesena je odluka o iznosu značajnih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosu na planirane
 • donesena je odluka o dopuštenom postotku preraspodjele sredstava na stavkama prihoda i rashoda planiranih financijskim planom

U završnom dijelu, dodijeljene su zahvalnice HCK volonterima koji su pomogli pri našem Društvu tijekom izbjegličke krize, a to su: Nina Brljafa, Manda Licul, Tatjana Rozić, Sonja Brezac, Silvana Hrelja, Milka Grozdanić, Zorica Barth, Dean Nestorović, Irvin Brajković, Anja Hrvatin i Željko Vujičić.

Upravljački dokumenti doneseni na ovoj Skupštini objavljeni su prema kategorijama na našim mrežnim stranicama, na izborniku “O nama”.

Share.

Comments are closed.