2018. u brojkama: posudionica medicinskih pomagala

dscn5295-e28093-kopijaProgram “Medicinsko pomagalo-pomoć obitelji” provodimo od 2006. godine, i u sklopu njega posuđujemo razna medicinska pomagala osobama starije životne dobi, palijativnim bolesnicima te osobama u oporavku nakon ozljeda ili operativnih zahvata. Naša posudionica po broju pomagala i korisnika među najvećima je u Istri, i kako raste potreba u zajednici za ovakvom pomoći, tako su i veći izazovi pred nama: od zapošljavanja osobe da ga vodi i provodi, do obnove i nabave pomagala, prostora za skladištenje te kombija za prijevoz kreveta. Program je i radno i emotivno vrlo intenzivan.

Tijekom godina, iz donacija, projekata te vlastitim sredstvima nabavljeno je više od 180 pomagala: električnih i mehaničkih bolničkih kreveta, invalidskih kolica, toaletnih stolaca i kolica, hodalica, rolatora, antidekubitalnih madraca, stolića za hranjenje, samostojećih trapeza, povišenja za WC, štaka, štapova i sl. Najtraženiji su svakako bolnički kreveti, kojih imamo 45, od koji 31 električni. Read more

Tijekom 2015. 72 korisnika programa “Medicinsko pomagalo-pomoć obitelji”

Projekt “Medicinsko pomagalo - pomoć obitelji” projekt je nabave i posudbe medicinskih pomagala starijim i nemoćnim osobama koje se nalaze na kućnoj njezi, u vaninstitucionalnoj skrbi - skrbi članova svojih obitelji. Pomagala se posuđuju bez naknade, ali se javnost istodobno senzibilizira za doniranje novca u svrhu održanja programa.

Program je započet 2006. godine, sa tek 6 pomagala. Zahvaljujući financijskim i materijalnim donacijama građana, udruga, profitnog sektora te JLP(R)S, danas posjedujemo više od 100 pomagala, od kojih 40 bolničkih kreveta.

Inače, prošle smo godine zaprimili 99 upita za posudbom jednog ili više pomagala, od kojih smo uspjeli zadovoljiti 74 (72 korisnika) putem 94 reversa. Prosječna starost korisnika je 81,2 godina, 61,1% korisnika su žene.

Od svih pomagala, upravo za bolničkim krevetima postoji najveća potražnja. Srećom, projekt “Bolnički krevet - pomoć obitelji” podržan je na natječaju za donacije Zaklade Adris sa 15.000,00 kn, dok je jedan bolnički krevet donirala Građanska lista Ulika. Isti projekt ove je godine podržao i Rockwool Adriatic d.o.o. Potpićan s 2.000,00 kn donacije a primane su i donacije građana, tako da je čitava projektna priča okončana s četiri nova električna bolnička kreveta vrijednosti 26.601,25 kn.

U realizaciji programa tijekom 2015. godine sudjelovalo je 10 volontera, pretežno u dopremi i montaži bolničkih kreveta, te je uloženo 124 volonterskih sati.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli ili će tek pomoći njegovom održanju!

Tijekom 2014. godine 74 korisnika usluga projekta “Medicinsko pomagalo - pomoć obitelji”

Projekt “Medicinsko pomagalo - pomoć obitelji” projekt je nabave i posudbe medicinskih pomagala starijim i nemoćnim osobama koje se nalaze na kućnoj njezi, u vaninstitucionalnoj skrbi - skrbi članova svojih obitelji. Projekt je započet 2006. godine, sa tek 6 pomagala. Zahvaljujući financijskim i materijalnim donacijama građana, udruga, profitnog sektora te JLP(R)S, danas posjedujemo 108 pomagala (35 bolničkih kreveta, 30 invalidskih kolica, 9 toaletnih stolaca, 5 toaletnih kolica, 17 hodalica i rolatora, 3 samostojeća trapeza i 1 stolić za hranjenje), te još 20-ak štaka i štapova za hodanje kao i nekoliko komada dodataka za wc školjku, gusaka i lopata. Želja nam je pravovremeno i promptno odgovarati na potrebe tražitelja upita, pa projekt traži kontinuiranu obnovu resursa. Read more

Istarska županija sufinancira projekt “Medicinsko pomagalo - pomoć obitelji”

9c4cb32fa2Jučer smo s Istarskom županijom potpisali ugovor o sufinanciranju projekta “Medicinsko pomagalo - pomoć obitelji”. Projekt provodimo od 2007.g., a u nastojanju da odgovorimo na potrebe rastućeg broja upita korisnika iz čitave Labinštine, 20.000,00 kn s kojima će nas Istarska županija sufinancirati dodatno će nas poduprijeti.

O projektu više možete saznati na sljedećem linku.

Vijest o potpisivanju ugovora prenio je danas i Radio Labin.

2011. u brojkama - “Medicinsko pomagalo-pomoć obiteljima”

kopija-od-pb040003

Projekt “Medicinsko pomagalo-pomoć obiteljima”

Broj izdavanja pojedinih medicinskih pomagala:

  • bolnički krevet - 25
  • invalidska kolica - 13
  • WC stolica - 11
  • hodalice - 5

Read more