VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI PRIJE ISPUNJAVANJA PRIJAVNICE!

 SUGLASNOSTI I INFORMACIJE RODITELJIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zbog projektnog financiranja škole plivanja koje podrazumijeva dokaz o provedbi aktivnosti, upisom vašeg djeteta u školu plivanja ispunjavanjem online obrasca i sukladno čl.7. Uredbe EU 2016/679  jednoznačno dajete sljedeće privole:

 • da GDCK Labin vaše dijete fotografira, te koristi fotografije u svrhu praćenja, informiranja i promocije aktivnosti škole plivanja
 • da GDCK Labin dostavi podatke o vašem djetetu (fotografije) Službi spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa koja školu plivanja financira u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“, u svrhu dokaza o njenoj provedbi

Podaci o Vašem djetetu pri GDCK Labin koriste se na sljedeći način:

 • prijavnica za školu plivanja uništava se po završetku škole plivanja
 • primjerene fotografije objavljuju se na društvenim mrežama Crveni križ Labin, te na mrežnim stranicama crvenikrizlabin.hr. Iste fotografije moguće je da prenesu i mediji.

Roditelj na zahtjev ima pravo:

 • uvida u osobne podatke djeteta prikupljene sa strane GDCK Labin
 • zaborav, odnosno brisanje osobnih podataka o djetetu

Zahtjev se podnosi u GDCK Labin.

 PRIJAVNICE

Škole plivanja održavaju se u 3 termina u Rapcu te jednom u Tunarici. Svaki termin nudi dvije satnice: s početkom u 17 ili 18,30 sati. Molimo odaberite SAMO JEDAN TERMIN.

Ukoliko ste uspjeli ispuniti prijavnicu, znači da ste dijete prijavili.

Detaljnije obavijesti roditelji će dobiti u Viber grupi koja će se napraviti za svaku školu plivanja.

TERMINI

ŠKOLA PLIVANJA | RABAC

 • GRUPA 1 POPUNJENA | Rabac, 19.-24. lipnja | 17:00
 • GRUPA 2 POPUNJENA | Rabac, 19.-24. lipnja | 18:30
 • GRUPA 3 POPUNJENA | Rabac, 25.-30. lipnja | 17:00
 • GRUPA 4 POPUNJENA | Rabac, 25.-30. lipnja | 18:30
 • GRUPA 5 POPUNJENA | Rabac, 1.-6. srpnja | 17:00
 • GRUPA 6 POPUNJENA | Rabac, 1.-6. srpnja | 18:30

ŠKOLA PLIVANJA | TUNARICA

 • GRUPA 7 POPUNJENA | Tunarica, 7.-12. srpnja | 17:00
 • GRUPA 8 POPUNJENA | Tunarica, 7.-12. srpnja | 18:30
Share.

Comments are closed.