Poziv na redovnu (elektronsku) sjednica Skupštine GDCK Labin

Temeljem članka 25. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Labin, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Labin dr. Moreno Milevoj saziva

 

REDOVNU (ELEKTRONSKU) SJEDNICU SKUPŠTINE

Gradskog društva Crvenog križa Labin

u razdoblju 24.-30. prosinca 2021. godine

 

D N E V N I   R E D

  1. Poslovnik o radu Skupštine
  2. Zapisnik s redovne (elektronske) sjednice Skupštine održane 30. ožujka 2021. godine
  3. Izvršenje Programa rada GDCK Labin za razdoblje siječanj-listopad 2021. godine
  4. Financijsko izvješće GDCK Labin za razdoblje siječanj-listopad 2021. godine
  5. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
  6. Financiranje putem naplate usluga programa „Medicinsko pomagalo-pomoć obitelji“
  7. Program rada GDCK Labin za 2022. godinu
  8. Financijski plan GDCK Labin za 2022. godinu (Plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata, obrazloženje financijskog plana)
  9. Razno

Rok za očitovanje: četvrtak, 30. prosinca 2021. u 15,00 sati

Rok za glasovanje: četvrtak, 30. prosinca 2021. u 16,00 sati

 

Mole se članovi Skupštine da se  sukladno Poslovniku očitujetu na e-mail: gdcklabin@gmail.com. Članovi koji su poziv i materijale primili dostavom, molimo da se očituju na telefone 855-585 ili 098-923-7618.