Temeljem članka 25. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Labin, predsjednik GDCK Labin saziva elektronsku sjednicu Skupštine GDCK Labin u razdoblju 25.-30. ožujka 2021. godine.

D N E V N I   R E D

  1. Poslovnik o radu Skupštine
  2. Zapisnik sa izborne sjednice Skupštine održane 18.12.2020.
  3. Financijsko izvješće GDCK Labin 2020. godinu
  4. Izvješće o radu GDCK Labin za 2020. godinu
  5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu

Ad 1.-5. Materijal poslan je aktivnim članovima uz poziv na sjednicu Skupštine

Rok za očitovanje: utorak, 30. ožujka 2021. u 15,00 sati

Rok za glasovanje: utorak, 30. ožujka 2021 u 16,00 sati

Share.

Comments are closed.