U utorak 23. ožujka 2021. godine održana je 1. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojem su donesene sljedeći zaključci:

  • Usvaja se zapisnik 21. sjednice Odbora GDCK Labin od 8.12.2020. godine
  • Prihvaćaju se financijska izvješća za 2020. godinu i upućuju se Skupštini na usvajanje
  • Prihvaća se Izvješće o radu za 2020. godinu i upućuje se Skupštini na usvajanje
  • Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
  • Donosi se Odluka o imenovanju trećeg člana Kriznog stožera GDCK Labin
  • Donosi se Odluka o nabavi dugotrajne imovine i opreme za OJ IT GDCK Labin
  • Prima se na znanje popis aktivnih članova GDCK Labin u 2021. godini
  • Elektronska sjednica Skupštine održat će se 25.-30.3.2021. godine prema predloženom dnevnom redu

Zapisnik i odluke nalaze se na sljedećoj poveznici.

Share.

Comments are closed.