U utorak, 29. studenog 2016., u prostorijama GDCK Labin održana je 18. sjednica Odbora. Po usvajanju stavki predloženog dnevnog reda te zapisnika prethodne sjednice, doneseni su sljedeći zaključci:

  • Izborna sjednica Skupštine GDCK Labin održat će se 13. prosinca 2016. u 17,00 sati
  • Izborna sjednica Skupštine GDCK Labin provest će se prema sljedećem dnevnom redu:

1. Izbor radnog predsjedništva
2. Poslovnik o radu Skupštine
3. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
4. Izbor radnih tijela Skupštine:
o zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
o verifikacijsko povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)
o kandidacijsko povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)
o izborno povjerenstvo (1 predsjednik i dva člana)
5. Zapisnik sa radne sjednice Skupštine održane 19.02.2016.
6. Izbor:
o članova Odbora GDCK Labin – 9 osoba
o predsjednika i 2 dopredsjednika GDCK Labin (iz članova Odbora)
o članova Nadzornog odbora – 3 osobe
o zastupnika u Skupštinu DCK Istarske županije – 3 osobe
o zastupnika u Skupštinu HCK – 1 osoba
7. Prijedlog kandidata za Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa
8. Izvješće o radu GDCK Labin za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2015.
9. Izvješće o financijskom poslovanju GDCK Labin za razdoblje 01.01.2013.-30.09.2016.
10. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu; donošenje odluke
11. Strateški plan GDCK Labin za razdoblje 2017.-2019. godine
12. Program rada GDCK Labin za 2017. godinu
13. Financijski plan GDCK Labin za 2017. godinu (Plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata, obrazloženje financijskog plana)
14. Iznos značajnih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosu na planirane; donošenje odluke
15. Dopušteni postotak preraspodjele sredstava na stavkama prihoda i rashoda planiranih financijskim planom; donošenje odluke
16. Podjela zahvalnica HCK volonterima koji su sudjelovali u pomaganju tijekom izbjegličke krize
Prihvaća se Izvještaj o provedbi Ljetnog kampa prijateljstva „Duga 2016“

  • Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava prikupljenih sabirnom akcijom “Solidarnost na djelu”
  • Prihvaća se prijedlog ravnateljice za nabavu programa za potrebe Humanitarno-socijalnog programa
  • Odobrava se isplata prigodnih nagrada djelatnicama
Share.

Comments are closed.