razno-024

Ove školske godine integrirani nastavni dan “More i priobalje” proveli smo sa učenicima  4. razreda Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ iz Nedešćine.

Aktivnost je vodila naša volonterska, prof.Iva Rukavina, koja je u teorijskom djelu upoznala učenike o životu u moru i na priobalju, a potom je održan praktični dio na plaži u Rapcu.  Praktični se dio sastoji od sakupljanja i prepoznavanja biljnih i životinjskih organizama, učenja o njihovim osobinama i prilagodbi na specifične životne uvjete.

Cilj je “Mora i priobalja” stjecanje novih znanja o moru, raznovrsnosti morske obale, života u njemu i kraj njega, te  poštivanje prirodnog okoliša i razvoj ekološke svijesti.

Integrirani nastavni dan “More i priobalje” aktivnost je koju financira Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa.

razno-018

Share.

Comments are closed.