images-markaDanašnji dan – 08.svibnja, obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a ove se godine slavi i 150. obljetnica osnutka Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

U ime ovog jubileja, Međunarodni odbor Crvenog križa poručuje sljedeće (izvor: HCK):

  • Sto pedeset godina nakon osnutka Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca još uvijek pružamo pravovremenu humanitarnu pomoć potrebnu vulnerabilnim zajednicama i to ćemo činiti i u budućnosti.

o   Nadogradnjom svojih pojedinačnih snaga 187 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodni odbor Crvenog križa mobiliziranjem snage humanosti zajednički pomažu ljudima u pripremi, odgovoru i oporavku nakon kriznih situacija i to će nastaviti činiti i u budućnosti.

o   Crveni križ i Crveni polumjesec čine najveću humanitarnu mrežu sastavljenu od milijuna volontera i zaposlenika koji neposredno rade s ljudima u potrebi.

o   Tijekom proteklog desetljeća, volonteri i zaposlenici Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pružili su pomoć više od 160 milijuna osoba prilikom odgovora na različite krizne situacije, od katastrofa do građanskih nemira.

o   Crveni križ i Crveni polumjesec čine temelje međunarodnih humanitarnih aktivnosti i suvremenog međunarodnog humanitarnog prava. Godine 1863. ideje Henryja Dunanta, koje je predložio u svojoj knjizi „Sjećanje na Solferino“, provedene su u stvarnost osnivanjem Međunarodnog odbora Crvenog križa i prvih nacionalnih društava, nakon čega je uslijedilo usvajanje Prve ženevske konvencije 1864. godine. Njegove ideje čine temelj Pokreta dajući mu i danas snagu i svrhu.

  • Sve aktivnosti Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pokreću humanitarne vrijednosti kao što su neutralnost, te zaštita ljudskog dostojanstva i poštivanje različitosti, koje su ugrađene u sedam temeljnih načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U svijetu koji se stalno mijenja ova temeljna načela i njihov utjecaj na naš rad važnija su no ikad prije.

o   Naši volonteri i zaposlenici vode se načelima koja nadilaze geografske, religijske i kulturološke granice.

o   Naša temeljna načela čine etički okvir koji nas vodi u našem radu za ljude u potrebi gdje god se oni nalazili, neovisno o njihovoj nacionalnoj, rasnoj, spolnoj ili religijskoj pripadnosti, klasi ili političkom opredjeljenju.

o   Sedam temeljnih načela su: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

  • Volonteri Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nastavit će s osnaživanjem svojih lokalnih zajednica. A lokalne zajednice su te koje će oblikovati globalni plan djelovanja.

 

o   Iako smo prisutni kao mreža u cijelome svijetu, aktivni smo na lokalnoj razini zahvaljujući našoj snažnoj utemeljenosti u lokalnim zajednicama.

o   Globalni plan humanitarnog djelovanja oblikovat će ljudi koji najbolje razumiju potrebe i rješenja – lokalni volonteri na terenu, članovi zajednice i pojedinci na koje su utjecale različite nevolje.

o   Volonteri i zaposlenici Crvenog križa i Crvenog polumjeseca diljem svijeta svake godine programima u području zdravstva, smanjivanja rizika od katastrofa, socijalne inkluzije i dr. obuhvate više od 150 milijuna ljudi.

o   Tim programima volonteri i zaposlenici pomažu milijunima ljudi u potrebi. Naši volonteri omogućavaju promjene unutar samih zajednica, u skladu s lokalnim potrebama, težnjama i situacijom.

o   Vrijednost rada 13 milijuna volontera Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji su aktivni diljem svijeta iznosi 6 milijardi američkih dolara.

  • U našem svijetu koji se brzo mijenja, mladi su predvodnici pozitivnih promjena.

o   Polovica od 13 milijuna volontera Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u svijetu su mladi.

o   Mladi su inovatori koji prihvaćaju nove ideje i tehnologije brže od bilo koje prethodne generacije.

o   Mlade ljude pokreću vrijednosti. Oni vjeruju u jednakost i nenasilje i žele djelovati smisleno i svrhovito u životu.

o   Mladi pokreću promjene, neovisno o naraštaju i ideologiji, promičući kulturu nenasilja i mira.

o   Tisuće mladih ljudi diljem svijeta prošle su edukaciju za educiranje svojih vršnjaka u sklopu programa Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nazvanog „Mladi kao pokretači promjena u ponašanju” kroz koji uče vještine poput nenasilne komunikacije i pregovaranja. Taj ih program osnažuje za preuzimanje vodećih uloga i potiče pozitivnu transformaciju mišljenja, stavova i ponašanja, njihovih vlastitih i zajednice u cjelini.

  • Kako budu u budućnosti rasle humanitarne potrebe, tako će se širiti i Crveni križ i Crveni polumjesec.

o   U 150 godina od našeg osnutka, priroda ratova i drugih kriza se stalno mijenjala, donoseći i nove izazove za humanitarno djelovanje. Danas, kao što je to uvijek i činio, Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nadovezuje se na svoju povijest, prilagođava svoj humanitarni odgovor novim izazovima s jedinom ambicijom pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

o   Među izazovima je i povećanje broja prirodnih katastrofa i hitnih zdravstvenih situacija, izostanak poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, problemi sigurnog pristupa zdravstvenoj njezi u mnogo zemalja i poteškoće s kojima su suočene humanitarne organizacije pri pokušaju da u nekim situacijama dođu do ljudi u potrebi.

o   Pristup ljudima u potrebi je ozbiljan izazov u određenim situacijama sukoba. Osiguravanje da strane u sukobu shvate kako mi ne zauzimamo stranu i kako samo želimo nepristrano pomoći onima koji pate ključno je za pomaganje osobama u potrebi, osobito u situaciji sukoba.

o   Bilo da ćemo to učiniti primjenom novih tehnologija kako bismo poboljšali naš odgovor ili prilagodbom na klimatske promjene prilikom provedbe programa, uvijek ćemo tražiti inovativne i učinkovite načine za pružanje usluga osobama u potrebi.

Više na: http://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/150-years/

Share.

Comments are closed.