kopija-od-pc030055Tijekom 2011.g., u realizaciji naših programa i aktivnosti aktivno je sudjelovao 71 volonter.

Sveukupno je uloženo 2.593 sati volonterskog rada, što je ekvivalent 324 radnih dana jedne osobe u punom radnom vremenu, odnosno dohotku od 129.650,00 kn.

Broj volontera prema spolu: 60 žena i 11 muškaraca

Dobna struktura:

  • 7% do 25 godina
  • 24% od 26-40 godina
  • 49,3% od 41-65 godina
  • 19,7% iznad 65 godina

Udio volonterskih sati prema djelatnostima:

  • 24,6% humanitarni programi
  • 15,9% zdravstveni programi
  • 54,4% rad s mladima
  • 5,1% ostale djelatnosti
Share.

Comments are closed.