kopija-od-p1010034Prikupljeno

 • 3881 kg  rabljene odjeće i obuće
 • dječji krevetić s madracom, 1 krevet, 2 madraca, 88 paketa pelena, 3 paketa uložaka i 4 paketa podmetača za odrasle, osobno računalo, monitor, tipkovnica, printer, 190 kg prekrivača, posteljine i torbi, 75 kg igračaka
 • 3.013,80 kn od građana putem kasica CK u hrvatskim poštama, FINI i bankama, 1.345,05 kn ostalih donacija građana
 • „Solidarnost na djelu 2011″ – 29.463,43 kn (građanstvo)
 • TE Plomin d.o.o. („Solidarnost na djelu”, za bolničko pomagalo) – 15.000,00 kn
 • MK Templars – 7.925,00 kn (za kupnju bolničkog pomagala)
 • Donacija Holcima (Hrvatska) doo Koromačno za obroke darivatelja krvi u gostionici „Ubas” Koromačno- 4.480,00 kn
 • Pčelarska udruga Labin – 108 teglica meda (54 kg) – vrij. 2.700,00 kn
 • HCK – 30 paketa (272,88 kg hrane i 66,6 kg higijene) – vrij.3.000,00 kn
 • Sveukupna vrijednost materijalne pomoći (za distribuciju) – 111.249,89 kn

Raspodijeljeno

 • Odjeće, obuće, posteljine i sl: za 64 obitelji  (107 raspodjela), u količini od 1.382 kg
 • paketi živežnih namirnica i higijene (sveukupno): 280 raspodjela za 153 tražitelja/obitelji (socijalno ugrožene osobe)
 • prigodni paketi: 66 paketaza 53 osoba – korisnika osobne invalidnine
 • razne donacije fizičkim osobama: dječji bicikl, osobno računalo, 44 paketa pelena, 5 paketa uložaka i 5 paketa podložaka za odrasle, krevet s madracom, madrac, 2 ormara, kutna garnitura i fotelja, posuđe, invalidska kolica
 • razne donacije ustanovama: 4 t rabljene odjeće i obuće Hrvatskom Crvenom križu; 16 kg odjeće i obuće Centru Liče Faraguna, 24 paketa pelena labinskom Stacionaru, 2 paketa hrane zajednici Cenacolo, 4 stola i 10 stolica te 400 svijeća Domu u Nedešćini, 15 deka Domu zdravlja, 15 deka i 28 tanjura PD Skitaci, 2 role platna Centru za inkluziju i podršku u zajednici, 100 svijeća udruzi Sv.Vinka Paulskog
 • prigodni paketići štićenicima Doma u Nedešćini: 89 paketića u 4 posjete
 • prigodni paketići štićenicima Doma u Raši: 61 paketić u 1 posjeti
 • božićni paketi Centru za inkluziju – Inpromo: 9 paketa za 9 korisnika
 • pokloni Sv.Nikole za djecu Centra Liče Faraguna: 16 paketa za 16 djece
 • OB Pula – donacija 1.695,00 j+kn (hemoglobinat)
 • DŠM Koromačno – donacija 1.000,00 kn
 • Sveukupna vrijednost materijalne pomoći: 91.370,12 kn

 

Pružanje psihosocijalne podrške

 • posjete u kući: 118 posjeta za 86 osoba
 • posjete u organiziranom smještaju: 175 osoba
 • posjeta Domu za psihički oboljele odrasle osobe u Nedešćini (29.04., 21.09., 08. i 28.12.)
 • posjeta Domu umirovljenika Raša (28.12.)
 • posjeta Centru Liče Faraguna (06.12.)
Share.

Comments are closed.