Kako pružiti prvu pomoć – video

U suradnji sa TV Istra, Društvo Crvenog križa Istarske županije priređuje ciklus emisija tematike pružanja prve pomoći.

Na slijedećem linku možete pogledati prvu emisiju, koja prikazuje pružanje prve pomoći kod krvarenja.