kopija-od-sanja-sa-malim-frizercicimaNaša volonterka Sanja Faraguna 15.listopada otputovala je u Sudan, gdje će po pozivu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca dva tjedna boraviti kao trener sudanskih volontera, podučavajući ih o promicanju zdravih načina ponašanja u kriznim situacijama.

O njenom odlasku, pročitajte i na slijedećem linku.

Share.

Comments are closed.