haiti-tihomir-strekelj-27Naši volonteri Sanja i Aleksandar već drugi tjedan borave na Haitiju, kao članovi međunarodnog tima za žurni odgovor na katastrofe Austrijskog Crvenog križa.

Primarni je posao ovog tima osiguravanje pitke vode, promicanje higijenskih navika i podučavanje uporabi opreme po brojnim kampovima u kojima je smješteno ondašnje mnogobrojno stanovništvo.

Konkretno, Aleksandar po naputku vođe tima radi na izgradnji sanitarnih objekata, dok Sanja po evaluaciji stanja u kampovima potom educira stanovništvo o njihovoj uporabi i održavanju te promicanju higijenskih navika, u cilju zdravstvene preventive. Radi se čitav dan.

Stanovništvo ih prihvaća srdačno:  “S obzirom što se sve njima desilo, oni su nasmijani. Kad dođemo kod njih u kamp, a nemaju ti što ponuditi, oni se napenju na kokos i uberu ga da ti daju da ga popiješ… zahvaljuju se…” govori Sanja o Haićanima s kojima se susreću i koji mjesta u molitvama uvijek imaju i za one koji ih pomažu, uvijek zahvalni za svaku pomoć. “Što god napraviš, oni su sretni” njene su riječi.

Tonski prilog razgovora priložit ćemo uskoro.

Share.

Comments are closed.