Održana 14. sjednica Odbora GDCK Labin

U razdoblju od 3. do 5. lipnja održana je 14. elektronička sjednica Odbora GDCK Labin, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • donosi se Odluka o terminu i cijeni Ljetnog kampa prijateljstva “Duga 2019”
 • donosi se Odluka o isplati jednokratne potpore Morin Hukić

Održana 13. sjednica Odbora GDCK Labin

U četvrtak, 11. travnja 2019. godine održana je 13. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojem su doneseni sljedeći zaključci:

 • donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o radu GDCK Labin
 • donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta GDCK Labin
 • donosi se Odluka o vrijednosti primljene materijalne humanitarne pomoći
 • donosi se Odluka o rasporedu godišnjeg odmora radnika
 • donosi se Odluka o podjeli uskršnjih paketa korisnicima humanitarno-socijalnog programa

Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Labin

dscn8631-e28093-kopijaU četvrtak, 28. ožujka 2019., u prostorijama GDCK Labin održana je redovna sjednica Skupštine.

Po usvajanju poslovnika te zapisnika s prethodne sjednice, članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili i financijsko izvješće te izvješće o radu GDCK Labin za 2018. godinu. Sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, članovima Skupštine na znanje je dan i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu.

Održana 12. sjednica Odbora GDCK Labin

U četvrtak, 28. ožujka 2019. održana je 12. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • Prihvaćaju se financijska izvješća za 2018. godini i upućuju se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvješće o radu za 2018. godinu i upućuje se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
 • Volonterski tim “Sretni zajedno” prijavljuje se za Godišnja volonterska priznanja HCK
 • Donosi se Odluka o isplati jednokratne potpore Morin Hukić

Poziv na redovnu sjednicu Skupštine GDCK Labin

Pozivamo naše aktivne članove da prisustvuju redovnoj sjednici Skupštine GDCK Labin, koja će se održati u četvrtak, 28.03.2019. u prostorijama GDCK Labin, s početkom u 19,00  sati.

Dnevni red je sljedeći:

 1. Poslovnik o radu Skupštine
 2. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine održane 18.12. 2018.
 3. Financijsko izvješće GDCK Labin za 2018. godinu
 4. Izvješće o radu GDCK Labin za 2018. godinu
 5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu
 6. Razno

Molimo članove da potvrde dolazak ili opravdaju izostanak.

Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Labin

U utorak, 18. prosinca 2018. godine održana je redovna sjednica Skupštine GDCK Labin.

Po prihvaćanju dnevnog reda, poslovnika te zapisnika s prethodne sjednice Skupštine, zaključci sa sjednice su sljedeći:

 • Izvrštenje Programa rada GDCK Labin za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine jednoglasno se usvaja
 • Financijsko izvješće GDCK Labin za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine jednoglasno se usvaja
 • Donosi se Odluka o rebalansu financijskog plana za 2018. godinu
 • Program rada GDCK Labin za 2019. godinu jednoglasno se prihvaća
 • Financijski plan GDCK Labin za 2019. godinu jednoglasno se prihvaća
 • Donosi se Odluka o usvajanju Operativnog plana civilne zaštite

Dokumenti, tematski razvrstani, mogu se pročitati na poveznici “O nama” na našim mrežnim stranicama.

Poziv na redovnu sjednicu Skupštine GDCK Labin

Obavještavamo sve aktivne članove na redovnu sjednicu Skupštine GDCK Labin koja će se održati u utorak, 18.12.2018. godine u 19,00 sati u prostorijama GDCK Labin.

Dnevni red je sljedeći: Read more

Održana 11. sjednica Odbora GDCK Labin

U četvrtak, 22. studenoga, održana je 11. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • Prihvaća se Financijsko izvješe za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine uz rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
 • Prihvaća se Program rada za 2019. godinu i daje se na usvajanje Skupštini
 • Prihvaća se Financijski plan GDCK Labin za 2019. godinu i daje se na usvajanje Skupštini
 • Prihvaća se Operativni plan civilne zaštite GDCK Labin i daje se Skupštini na usvajanje
 • Donosi se Odluka o osnivanju Interventnog tima GDCK Labin
 • Odgađa se donošenje odluke po pitanju zamjene i izbora člana Odbora GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o svrsi prikupljanja i načinu raspodjele sredstava prikupljenih sabirnom akcijom “Solidarnost na djelu 2018”
 • Donosi se Odluka o nabavi osnovnih sredstava
 • Donosi se Odluka o provedbi popisa imovine i obveza GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o provedbi popisa imovine i obveza GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o isplati božićnice i nagrade za radne rezultate djelatnicama GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o izmjenama i dopuni Ugovora o radu Morin Hukić
 • Donosi se Odluka o jednostranom raskidu volonterskih ugovora

« Previous PageNext Page »