Statut i opći akti

STATUT GDCK LABIN (2015)


VAŽEĆE ODLUKE ODBORA I SKUPŠTINE GDCK LABIN

Odluke vezane uz upravljanje:

Odluke vezane uz financijsko poslovanje:

Odluke vezane uz provedbu programa i aktivnosti:

Odluke vezane uz volontere i članove GDCK Labin:

ZAPISNICI SA SJEDNICA SKUPŠTINE

ZAPISNICI SA SJEDNICA ODBORA

RAZNI AKTI I DOKUMENTI

AKTI HCK