Statut i opći akti

Statut GDCK Labin (2015)


VAŽEĆE ODLUKE

Odluka o blagajničkom poslovanju i visini blagajničkog maksimuma GDCK Labin (13.05.2017.)

Odluka o dopuštenom postotku preraspodjele sredstava na stavkama prihoda i rashoda planiranih financijskim planom (13.12.2016.)

Odluka o imenovanju članova Odbora, Predsjednika, dopredsjednica i članova Nadzornog odbora GDCK Labin (13.12.2016.)

Odluka o imenovanju zastupnika GDCK Labin u Skupštinu i Odbor DCK Istarske županije (13.12.2016.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zastupnika u Skupštinu i Odbor DCK IŽ (12.12.2017.)

Odluka o imenovanju zastupnika u Skupštinu HCK (13.12.2016.)

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Kriznog stožera GDCK Labin (12.12.2017.)

Odluka o podršci humanitarnim akcijama u lokalnoj zajednici (04.08.2016.)

Odluka o postupanju prilikom ulaganja novčanih sredstava GDCK Labin (13.05.2017.)

Odluka o postupku učlanjivanja, rokovima za uplatu članarine te ostalim stavkama učlanjenja i članstva u GDCK Labin (13.05.2017.)

Odluka o potpisnicima platnog prometa te prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje u GDCK Labin (13.05.2017.)

Odluka o prijedlogu kandidata za člana Glavnog odbora HCK (13.12.2016.)

Odluka o rebalansu financijskog plana za 2017. godinu (12.12.2017.)

Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane (13.12.2016.)

ZAPISNICI

Zapisnik sa 6. sjednice Odbora (20.02.2018.)

Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine (12.12.2017.)

Zapisnik sa 5. sjednice Odbora (12.12.2017.)

Zapisnik sa 4. sjednice Odbora (26.09.2017.)

Zapisnik sa 3. sjednice Odbora GDCK Labin (13.05.2017.)

Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine (28.02.2017.)

Zapisnik sa 2. sjednice Odbora GDCK Labin (21.02.2017.)

Zapisnik sa 1. sjednice Odbora GDCK Labin (18.01.2017.)


RAZNO

Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima (13.05.2017.)

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu

DOKUMENTI HCK

Etički kodeks HCK (2011)

Pravilnik o volontiranju u HCK (2018)

Strategija razvoja volonterstva HCK (2017)