Održana 19. sjednica Odbora GDCK Labin

Dana 30. lipnja održana je 19. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 1. Prihvaća se Izvješće GDCK Labin o aktivnostima provedenim za vrijeme trajanja mjera suzbijanja širenja infekcije virusom Covid-19
 2. Prihvaća se ponuda dobavljača Linea design&tisak i donosi se Odluka o nabavi osnovnih sredstava
 3. Donosi se Odluka o rasporedu godišnjeg odmora radnica
 4. Donosi se Odluka o isplati regresa za godišnji odmor radnica

Održana 18. e-sjednica Odbora GDCK Labin

Dana 28. travnja održana je 18. elektronička sjednica Odbora GDCK Labin, na kojoj je donesen sljedeći zaključak:

 • Prihvaća se Očitovanje na prijavu g. Adriana Kiršića Hrvatskom Crvenom križu

Održana redovna e-sjednica Skupštine GDCK Labin

Sukladno mjerama Stožera CZ kojima se zabranjuje okupljanje, a poštujući legislativu kojom se određene odredbe moraju operacionalizirati kroz Skupštinu, dana 31. ožujka 2020. održana je redovna e-sjednica Skupštine na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GDCK Labin za 2019. godinu
 • Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o radu GDCK Labin za 2019. godinu
 • Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu primljen je na znanje

Održana 17. e-sjednica Odbora GDCK Labin

Dana 29. ožujka održana je 17. elektronička sjednica GDCK Labin, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • Prihvaćaju se financijska izvješća za 2019. godinu i upućuju se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvješće o radu za 2019. godinu i upućuje se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
 • Prihvaća se Operativni plan civilne zaštite GDCK Labin
 • Prihvaća se ponuda paketa dodatnog osiguranja Wiener osiguranje za djelatnice GDCK Labin
 • Potvrđuje se imenovanje voditeljice Kluba mladih GDCK Labin