Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Labin

Dana 30. ožujka 2021. godine održana je redovna elektronska sjednica Skupštine GDCK Labin, na kojoj su uz poslovnih o radu i zapisnik s izborne sjednice Skupštine održane 18. prosinca 2020. godine doneseni i sljedeći zaključci:

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GDCK Labin za 2020. godinu
 2. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o radu GDCK Labin za 2020. godinu
 3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu primljen je na znanje

Svi dokumenti dostupni su na ovoj internetskoj stranici, u pripadajućim rubrikama.

Održana 1. sjednica Odbora GDCK Labin

U utorak 23. ožujka 2021. godine održana je 1. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojem su donesene sljedeći zaključci:

 • Usvaja se zapisnik 21. sjednice Odbora GDCK Labin od 8.12.2020. godine
 • Prihvaćaju se financijska izvješća za 2020. godinu i upućuju se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvješće o radu za 2020. godinu i upućuje se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
 • Donosi se Odluka o imenovanju trećeg člana Kriznog stožera GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o nabavi dugotrajne imovine i opreme za OJ IT GDCK Labin
 • Prima se na znanje popis aktivnih članova GDCK Labin u 2021. godini
 • Elektronska sjednica Skupštine održat će se 25.-30.3.2021. godine prema predloženom dnevnom redu

Zapisnik i odluke nalaze se na sljedećoj poveznici.

Poziv na redovnu elektronsku sjednicu Skupštine

Temeljem članka 25. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Labin, predsjednik GDCK Labin saziva elektronsku sjednicu Skupštine GDCK Labin u razdoblju 25.-30. ožujka 2021. godine.

D N E V N I   R E D

 1. Poslovnik o radu Skupštine
 2. Zapisnik sa izborne sjednice Skupštine održane 18.12.2020.
 3. Financijsko izvješće GDCK Labin 2020. godinu
 4. Izvješće o radu GDCK Labin za 2020. godinu
 5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu

Ad 1.-5. Materijal poslan je aktivnim članovima uz poziv na sjednicu Skupštine

Rok za očitovanje: utorak, 30. ožujka 2021. u 15,00 sati

Rok za glasovanje: utorak, 30. ožujka 2021 u 16,00 sati

Održana izborna sjednica Skupštine GDCK Labin

U petak je u KUC “Lamparna” održana izborna sjednica Skupštine GDCK Labin, na kojoj su sukladno čl. 26. Statuta GDCK Labin izabrani članovi u tijela GDCK Labin, DCK IŽ i HCK.

Read more

Poziv na izbornu sjednicu Skupštine GDCK Labin

Pozivamo sve aktivne članove da se odazovu izbornoj sjednici Skupštine GDCK Labin koja će se održati u petak, 18. prosinca 2020. godine u 18,00 sati u KUC Lamparna Labin.

Prijedlog dnevnog reda sjednice je sljedeći:

Read more

Next Page »