Održana 4. e-sjednica Odbora GDCK Labin

Na 4. elektroničkoj sjednici Odbora GDCK Labin održane od 3. do 6. rujna doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Usvaja se zapisnik 3. sjednice Odbora GDCK Labin od 20.8.2021.
 2. Donosi se Odluka o izmjeni odluke o svrsi prikupljanja i načinu raspodjele sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom “Solidarnost na djelu 2021”

Održana 3. sjednica Odbora GDCK Labin

3. sjednica Odbora GDCK Labin održana je elektroničkim putem od 13. do 20. kolovoza 2021. godine, a doneseni su sljedeći zaključci:

 • usvaja se zapisnik 2. sjednice Odbora GDCK Labin održane 10.6.2021. godine
 • donosi se Odluka o svrsi prikupljanja i načinu raspodjele sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom “Solidarnost na djelu 2021”
 • donosi se Odluka o stvaranju ugovorne obveze za računalne usluge
 • prima se na znanje Izvješće o provedbi Ljetnog kampa prijateljstva “Duga 2021”

Održana 2. sjednica Odbora GDCK Labin

Dana 10. lipnja 2021. godine održana je 2. sjednica Odbora GDCK Labin na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

 • usvaja se zapisnik 1. sjednice Odbora GDCK Labin održane 23.3.2021. godine
 • donosi se Odluka o cijeni Ljetnog kampa prijateljstva “Duga 2021”
 • odobrava se izvršenje rada za opće dobro u GDCK Labin
 • donosi se Odluka o rasporedu godišnjih odmora radnica
 • donosi se Odluka o isplati regresa za godišnji odmor radnica

Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Labin

Dana 30. ožujka 2021. godine održana je redovna elektronska sjednica Skupštine GDCK Labin, na kojoj su uz poslovnih o radu i zapisnik s izborne sjednice Skupštine održane 18. prosinca 2020. godine doneseni i sljedeći zaključci:

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GDCK Labin za 2020. godinu
 2. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o radu GDCK Labin za 2020. godinu
 3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu primljen je na znanje

Svi dokumenti dostupni su na ovoj internetskoj stranici, u pripadajućim rubrikama.

Održana 1. sjednica Odbora GDCK Labin

U utorak 23. ožujka 2021. godine održana je 1. sjednica Odbora GDCK Labin, na kojem su donesene sljedeći zaključci:

 • Usvaja se zapisnik 21. sjednice Odbora GDCK Labin od 8.12.2020. godine
 • Prihvaćaju se financijska izvješća za 2020. godinu i upućuju se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvješće o radu za 2020. godinu i upućuje se Skupštini na usvajanje
 • Prihvaća se Izvještaj popisnog povjerenstva o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza
 • Donosi se Odluka o imenovanju trećeg člana Kriznog stožera GDCK Labin
 • Donosi se Odluka o nabavi dugotrajne imovine i opreme za OJ IT GDCK Labin
 • Prima se na znanje popis aktivnih članova GDCK Labin u 2021. godini
 • Elektronska sjednica Skupštine održat će se 25.-30.3.2021. godine prema predloženom dnevnom redu

Zapisnik i odluke nalaze se na sljedećoj poveznici.

Next Page »