ha-ost1Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ kojim se odobrava humanitarna akcija “Svi za Vinež”, dodijeljena je oznaka (logotip), sukladno Pravilniku o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15).

Pravomoćnošću Rješenja, ovaj logotip s današnjim danom koristit ćemo na kutijama, kasicama, plakatima i bilo kakvoj komunikaciji s javnošću.

Logotip je upisan pod evidencijskom oznakom IŽ-HA/OST-16-1.

Share.

Comments are closed.