VAŽNO! SMATRATE LI DA HRVATSKI CRVENI KRIŽ MORA OSTATI NEIZOSTAVNA KARIKA U PROMICANJU I ORGANIZACIJI DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI?

Priključite se do 19.06.2015. (sutra!) savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na web portalu „e-savjetovanja“ u svezi Konačnog nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1139

Sva društva Crvenog križa s područja Istarske županije smatraju da je neprihvatljiva predložena formulacija iz članka 71.stavka 3.
da Hrvatski Zavod za transfuzijsku medicinu „može“ promidžbu darivanja, te organizaciju darivanja krvi obavljati u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Predlažemo da umjesto toga stavak
3. glasi:
„Promidžbu darivanja, te organizaciju darivanja krvi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu obavlja u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, na temelju posebnog ugovora.„

Obrazloženje:
Hrvatski Crveni križ je utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj. Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je 1953.te od tada, već više od 60 godina djelatnost promidžbe, organizacije akcija, uzimanja i obrade krvi i njene distribucije do primatelja provodi se u suradnji Hrvatskog Crvenog križa i zdravstvenih službi u čijoj je nadležnosti transfuziologija. Isto je potvrđeno Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu prema kojem je djelatnost organizacije darivanja krvi jedna od javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.
Partnerstvo između nacionalnog zdravstvenog sustava i Crvenog križa, ostvareno je u djelatnosti darivanja krvi u mnogo zemalja svijeta, a temelji se na prepoznatljivosti Crvenog križa kao najveće humanitarne organizacije i njenim načelima djelovanja, prije svega humanosti i dragovoljnosti.
Hrvatski Crveni križ promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije davanja krvi; okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, brine o njihovu nagrađivanju i priznanjima, teupoznaje s pravima.
Unatoč tome što dio ovih poslova obavlja i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, na najvećem dijelu teritorija Republike Hrvatske partnerstvo s Hrvatskim Crvenim križem je nužno da bi se dobrovoljno davanje krvi podjednako razvijalo i održavalo u svim sredinama, poglavito u manjima, koje su udaljene od većih gradskih središta i sjedišta transfuzijskih službi, čega je primjer Istarska županija, gdje je prisutnost Hrvatskog Crvenog križa, odnosno njegovih 7 gradskih društava ujedinjenih u županijsko u ovoj djelatnosti ključna za daljnji opstanak i ravnomjerni razvoj darivanja krvi u Istri, a time i široke baze darivatelja krvi kao ključnog zdravstvenog resursa ne samo lokalno, nego i u nacionalnom kontekstu.
Predložena formulacija u stavku 3. članka 71. otvara mogućnost Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu da proizvoljno uključuje Hrvatski Crveni križ u djelatnost koja je već više od 60 godina u njegovoj ingerenciji, te za što posjeduje praksu, iskustvo, resurse i što je najvažnije – tradicionalan odnos s darivateljima krvi. Darivatelji krvi kao članovi i putem svojih aktiva čine samo tkivo organizacije u kojoj o svim pitanjima, ne samo oko organizacije i podrške darivanju krvi, već i mnogim drugim, demokratski odlučuju, a nerijetko čine i važan udio u strukturi volontera.
Darivanje krvi nije samo čin punjenja vrećice lijekom koji život znači, već ono ima svoj važni sociološki aspekt koji je nemoguće odvojiti od sveukupnog djelovanja, načela i vrijednosti koje provodi i promiče Crveni križ.

SMATRATE LI I VI ISTO, MOLIMO VAS PRIKULJUČITE SE SAVJETOVANJU SVOJIM KOMENTARIMA.

Share.

Comments are closed.