Projekt “Medicinsko pomagalo – pomoć obitelji” projekt je nabave i posudbe medicinskih pomagala starijim i nemoćnim osobama koje se nalaze na kućnoj njezi, u vaninstitucionalnoj skrbi – skrbi članova svojih obitelji. Projekt je započet 2006. godine, sa tek 6 pomagala. Zahvaljujući financijskim i materijalnim donacijama građana, udruga, profitnog sektora te JLP(R)S, danas posjedujemo 108 pomagala (35 bolničkih kreveta, 30 invalidskih kolica, 9 toaletnih stolaca, 5 toaletnih kolica, 17 hodalica i rolatora, 3 samostojeća trapeza i 1 stolić za hranjenje), te još 20-ak štaka i štapova za hodanje kao i nekoliko komada dodataka za wc školjku, gusaka i lopata. Želja nam je pravovremeno i promptno odgovarati na potrebe tražitelja upita, pa projekt traži kontinuiranu obnovu resursa.

Ovog trenutka pomažemo 107 korisnika iz čitave Labinštine. Veći dio korisnika svoje pomagalo (ili više njih) zadužilo je 2013. godine ili ranije, dok ih je tijekom 2014. godine pomagalo zadužilo i još ga koristi 42 osoba.

Inače, prošle smo godine zaprimili 108 upita za posudbom, od kojih smo uspjeli zadovoljiti 74. Prosječna starost korisnika je 76,1 godina, 64,5% su žene. Na posudbu pomagala, konkretno bolničkih kreveta, prosječno se čekalo 14 dana.

Od svih pomagala, upravo za bolničkim krevetima postoji najveća potražnja. Među korisnicima istih, krajem 2014. godine proveli smo i anketu. Anketom je ustanovljeno da je polovica anketiranih potpuno nepokretna,  69,7% su žene, 84,9% korisnika je starije od 65 godina, a 48,5% starijih od 85 godina. Najčešće dijagnoze korisnika su stanja nakon moždanog udara i tumori, te poboli koji obično pogađaju stariju populaciju (demencija, Alzheimer, nemoć i sl.). 83% korisnika i/ili članova njihovih obitelji ocijenilo je korisnost pomagala “iznad mojih očekivanja” ili sa “jako dobro”. Kreveti često ostaju na posudbi na dulje vrijeme: prosjek korištenja kreveta koji su ovog trenutka kod naših korisnika jest 635 dana.

U realizaciji projekta tijekom 2014. godine sudjelovalo je 7 volontera, pretežno u dopremi i montaži bolničkih kreveta, te je uloženo 90,5 volonterskih sati.

GDCK Labin kontinuirano nastoji pribavljati sredstva za održanje projekta. Tijekom 2014. godine, sa 20.000,00 kn projekt je financiran od strane Istarske županije, dok je 7.000,00 kn projekt osvojio na natječaju HEP-a d.d.

Pomagala se posuđuju bez naknade.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli ili će tek pomoći njegovom održanju!

416e1b5e69

Share.

Comments are closed.