Prošloga tjedna, sukladno kurikulumu za osnovne škole te našem Programu rada, proveli smo dva integrirana nastavna dana “More i priobalje”

Riječ je o aktivnosti za učenike osnovnih škola koja se sastoji od teoretskog dijela, odnosno predavanja o životu u moru i na priobalju, a potom i praktičnog dijela koji se provodi na plaži. Praktični se dio naime sastoji od sakupljanja i prepoznavanja biljnih i životinjskih organizama, učenja o njihovim osobinama i prilagodbi na specifične životne uvjete. Također se obilaskom obale utvrđuje različitost tipova plaža, uočavaju ljudske aktivnosti i sl.

Cilj je “Mora i priobalja” stjecanje novih znanja o moru, raznovrsnosti morske obale, života u njemu i kraj njega, te nadasve poštivanje prirodnog okoliša i razvoj ekološke svijesti.

Aktivnost je vodila naša volonterska, prof.Iva Rukavina, a održana je 19.09. s 30-ak učenika OŠ “I.L.Ribar” Labin – PŠ Vozilići i OŠ “I.G.Kovačić” Čepić – PŠ Kršan, koji su praktični dio odradili na plominskoj Copacabani. Sa 40-ak učenika nižih razreda OŠ “I.Batelić” Raša družili smo se 21.09., a praktični je dio odrađen na plaži u Trgetu.

Integrirani nastavni dan “More i priobalje” aktivnost je koju financira Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa.

Share.

Comments are closed.